50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA
 
Destek

Çalışma saatleri Haftaiçi 09:00-18:00

Tıklayınız

                     KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

www.LAV.com.tr (Kısaca ‘’ site “olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. İşbu kullanım koşulları sözleşmesinde yer alan koşulları kabul etmediğiniz takdirde "site"yi kullanmayı bırakmanız gerekmektedir. Siteyi kullanımınız işbu hükümleri kabul ettiğiniz anlamı taşımaktadır. Bu sitenin sahibi Eskişehir Yolu Üzeri 5. Km Kütahya adresinde bulunan Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş.’dir. (Bundan sonra "LAV" olarak anılacaktır.) www.LAV. com.tr Fikri ve Mülkiyet Hukuku ile koruma altındadır.


Tanımlar

•     SİTE: Çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan tüm yasal kullanım ve tasarruf yetkisi Gürok Turizm Madencilik A.Ş. ye ait olan www.LAV.com.tr ana alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

•     ZİYARETÇİ: İşbu kullanım koşulları sözleşmesinin kapsadığı "SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan alışveriş yapmak için veya incelemek için erişen her gerçek ve tüzel kişi.

•     ALICI : Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve hizmetleri www.LAV.com.tr adresinden satın alan gerçek ve tüzel kişileri
•     SATICI : www.LAV.com.tr. sitesi üzerinden hukuken mülkiyete sahip olduğu mal ve hizmetlerin satışını gerçekleştiren Gürok Turizm ve Mad. A.Ş yi ifade eder.

•     SİTE İÇERİĞİ :
"SİTE" de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri.

•      VERİTABANI: İşbu kullanım koşulları sözleşmesinin kapsadığı "SİTE" dâhilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği, erişilebildiği "LAV "a ait olan veritabanı. 

•     "ÜYE"/ÜYELER : "LAV tarafından üyelik sözleşmesine uygun olarak kabul edilen ve sözleşmeye bağlı hak ve yükümlülükleri olan her gerçek ve/veya tüzel kişi " ZİYARETÇİ".

•     "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ": "SİTE" ye bağlı olarak "LAV "tarafından sunulan sözleşmeye bağlı hizmetlerden yararlanma koşullarını belirleyen , "LAV "ile "ÜYE” arasında akdedilen site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

•     İşbu sözleşmenin konusu, LAV tarafından üyelere ve/veya ziyaretçilere sitede sunulan hizmetlerin, hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla taraflarca yerine getirilecek iş ve işlemlerin hukuk mevzuatına uygun hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 

•     Ziyaretçi Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme site kullanımını, gizlilik politikasını ve üyelik şartlarını düzenlemektedir. 

•     İşbu site ziyareti ile site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak LAV tarafından açıklanan ve/veya bu web sitesinde yayınlanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul ve taahhüt etmiş olmaktasınız. 

•     Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet ziyaretçileri tarafından görüntülenemez. 

•     Ziyaretçiler, Türk Hukuk Sistemine uygun amaçlarla siteyi kullanabilirler. Ziyaretçilerin ve üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. 

•     LAV tarafından siteye yüklenmeyen kendi rızası dışında yapılan yüklemelerden dolayı herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

•     Ziyaretçi, Fikri Mülkiyet Hukuku’na vs mevzuata uygun hareket edeceğini, LAV’a ait sitede yer alan her türlü resimleri, çizimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri bunlarla sınırlı olmamak üzere site dâhilinde görüntülenen ve LAV tarafından kullanımına sunulan her tür içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, kabul ve taahhüt etmektedir. 

•     Site diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan LAV sorumlu değildir. 

•     Ziyaretçiler ve üyeler, Türk Hukuk sisteminin cevaz verdiği fiil ve hareketlerde bulunmayı, LAV’ın ve/veya 3. Kişilerin zararına hareket etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedirler. 

•     Siteden kredi kartı ile alışveriş yapılması halinde tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler LAV tarafında görülmez ve kaydedilmez). 

•     LAV, sunulan hizmetleri ve erişilen içerikleri her zaman herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir. Ziyaretçiler, site dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca amacına ve LAV’ın izin verdiği amaçlara LAV ve/veya 3. şahısların zararını oluşturmayacak şekilde olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. 

•     LAV Sitenin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almıştır. Ancak ziyaretçi gerekli virüs programlarını kendisi tedarik edecek ve kullanacaktır. Virüs vs. sebeplerle ziyaretçinin uğrayacağı zararlardan LAV sorumlu tutulamaz. 

•     Site üzerinden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreceğiniz ilgili sipariş ön bilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır. • Bu sitede yer alan ürün çizim örnekleri ve bunun gibi her türlü içerik bilgilendirme niteliğinde olup ziyaretçi/ üye bu nedenle LAV’ ı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. 

•     LAV, ziyaretçi veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

•     Site üzerinden erişilen içeriklerin LAV‘ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır. 

•     İşbu sitede belirtilen bilgi, belge, çizim, ürün, görsel ve işitsel vs. hususlar umuma veya ferde verilmiş bir garanti taahhüdü olarak algılanmamalıdır. İşbu sitede yer alan tüm içerikler tanıtım hizmeti niteliğindedir. 

•     LAV, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmaksızın değiştirebilir. 

•     LAV, web sitesinde ve kataloğunda yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir; ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte kesintiler olabilir ve/veya teslim olmayabilir. 

•     Web Sitesinde bir ürünün tanıtımının yapılması işbu ürünün piyasaya sürüleceği ve/veya satışının yapılmasının gerekli olduğu, stoklarda mevcut olduğu sonucunu doğurmaz. İşbu konuda işbu sebeple LAV a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

•     LAV gerekli gördüğü zamanlarda katalogda yer alan ürünlerin, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

•     Web sitesinde ve Katalog fiyatları sitede ve ön kapakta belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, LAV ’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Web sitesinde ve Katalog içinde LAV’ın kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı LAV’a hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Mücbir Sebepler

Türk Hukuk siteminin tanımladığı “MÜCBİR SEBEPLER” halindeki mücbir sebeplere ekonomik krizlerde dâhil olup (sel, deprem, afet, savaş vs haller) "LAV Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nden herhangi birinde yer alan bir yükümlülüğünü yerine geç yerine getirmesi ve/veya yerine getirememesi durumunda LAV’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.